Doktorlarımız - Dr. Yahya ÇELİK

Doktorlarımız Hakkında Detaylar

Dr. Yahya ÇELİK

Genel Cerrah

Eğitim

1994-2000 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlığı

Genel Cerrah

Yayınları

 • Cyanoacrylateapplication on colonicanastomosis: is it safeor not?

Güngör G, Demiral G, Şenol M, Bayraktar B, Çelik Y, Bölük S.

PrzGastroenterol. 2016;11(3):206-210. Epub 2016 Feb 8.

 • Diagnostic Value of HookWireLocalizationTechniqueforNon-PalpableBreastLesions.

Demiral G, Senol M, Bayraktar B, Ozturk H, Celik Y, Boluk S.

J ClinMedRes. 2016 May;8(5):389-95.

 • A retrospectiveanalysis of earlyandlatetermcomplications in patientswhounderwentapplication of retentionsuturesforgastrointestinaltractmalignancies.Bayraktar B, Özemir İA, Sağıroğlu J, Demiral G, Çelik Y, Aslan S, Tombalak E, Yılmaz A, Yiğitbaşı R.

Ulus Cerrahi Derg. 2014

 • Acutemalignantintestinalobstructionaccompaniedbysynchronousmultifocalintestinalcancer in Peutz-Jegherssyndrome: report of a case.

Eren T, Bayraktar B, Celik Y, Boluk S, Adali G.

SurgToday. 2012

 • Akutpankreatitli hastalarımızın retrospektif olarak değerlendirilmesi

G Demiral, O Yener, F AksoyY Çelik… – Göztepe Tıp …, 2011 – journalagent.com

 • Spot idrarda kolon kromatografi (HPLC) yöntemi ile bakılan 5-hidroksi indol asetik asit değerinin akut apandisit hastalarında kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi.

B Küçük, O Yener, A Özçelik… – TurkishJournal of …, 2010

 • Akut SuperiorMezenterikVenTrombozu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

…,T Eren, S BÖLÜK, Z ÖZKAN, Y Celik… – … Klinikleri Journal of …, 2012 – turkiyeklinikleri.com

 • Açık veya laparoskopikkolesistektomide sistemik inflamatuvar yanıt

Y Çelik, O Yener, E Turgut Tunç, A YILMAZ, M Demir… – sbgoztepehastanesi.gov.tr

 • İnsizyonel Herni Cerrahisinde Açık ve Laparoskopik Yöntemin Karşılaştırılması: Tek Merkez Deneyimi

Y Çelik, OA Erbil – 2019-Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences

Bildiği Diller

 • İngilizce

Kurum ve Dernek Üyelikleri

 • Türk Cerrahi Derneği Üyeliği
 • Türk Kolonrektum Cerrahisi Derneği Site Üyeliği

Sertifikalar

 • Endoskopi Sertifikası,
 • Rahim İçi Araç Uygulama Sertifikası,
 • Deney Hayvanları İle Çalışma Sertifikası

 

Mesajlaşın
WhatsApp ile sorun