Uzm. Dr. Ahmet DOKSÖZ

Op. Dr. Ahmet DOKSÖZ

Kardiyoloji Doktoru

Dr. AHMET DOKSÖZ

2007  9 EYLÜL ÜNV. TIP FAKÜLTESİ

2012  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNV. TIP FAK. KARDİYOLOJİ ABD

2012-2014 TOKAT DEVLET HASTANESİ (ZORUNLU HİZMET)

2014-2015  TOKAT MEDİCAL PARK HASTANESİ

2015 TEN BERİ GEBZE MEDİCAL PARK HASTANESİ

 

İLGİ ALANI:

Hipertansiyon ve İskemik Kalp Hastalıkları, Kalp Kapak Hastalıkları, kalp yetmezliği Ritm Bozuklukları ve Aritmi Tedavisi, Ekokardiyoğrafi, Transözefagial Ekokardiyografi, EKG, Efor Testi, Tansiyon Holter ve Ritm Holter, Anjiografi İşlemleri ( Bilekten Anjıoğrafi ), Stent ve Balon İşlemleri, ( Bacak ve Boyun Damarlarının Stent ve Balon İşlemleri ) Geçici ve Kalıcı kalp Pili , AİCD  implantasyonu

ÜYE OLDUĞU DERNEK:

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

TKD GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

KONGRE-KURSLAR:

1)TAVİ KURSU

2)TRANSÖZEFAGİAL EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

3)3 BOYUTLU EKOKARDİYOGRAFİ KURSU

4)KARDİYAK ARREST VE KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON KURSU

5)KALICI PACE MAKKER VE AİCD KURSU

KONGRE

1)TKD ULUSAL KARDİYOLOJİ KONGRELERİ

2)TKD ULUSAL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KONGRELERİ

3)ESC KONGRESS 2012 MÜNİCH

4)AMERİCAN HEART ASSOCİATİON SCIENTIFIC SESSIONS 2012 LOS ANGELES, CALİFORNİA

5)SUMMİT ON HİPERLİPİDEMİA DUBAİ 2013

,ARAŞTIRMA –YAYIN

1)ATRİYAL FİBRİLASYONLU HASTALARDA MONOFAZİK VE BİFAZİK KARDİYOVERSİYONUN KARDİYAK MARKERLER ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

2)EKOKARDİYOGRAFİ ÖLÇÜMLERİ İLE TELEKARDİYOGRAFİ ÜZERİNDE STEROLOJİK YÖNTEMLE HESAPLANAN ALAN ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doctor Timetable