Evde Sağlık Hizmeti
Evde Sağlık Hizmeti

Evde Sağlık Hizmeti, Derman Tıp Merkezi tarafından ihtiyaç sahibi hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermek amacıyla verilen bir hizmettir.

  • Evde Sağlık Hizmetine ihtiyaç duyan hasta, engelli ve yaşlılara ulaşılması,
  • Evde Sağlık Hizmeti kapsamına alınan ve tedaviye ihtiyacı olan kişilerin tedavilerinin düzenlenmesi, gerekli eğitimin verilmesi,
  • Kişisel bakımını sağlayamayan bireylerin; kişisel bakımlarının sağlanması, hastaların yaşadıkları ortamların sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi,
  • Hasta ve yakınlarının, sahip olduğu hastalıkları hakkında eğitimli ve kendine yeterli hale getirilmesi sağlanarak; bilinçsiz sağlık uygulamaları ile oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve hastalık seyrinin ağırlaşmasının engellenmesi,
  • Sağlık hizmetinin hastanın evine kadar götürülmesi ile hem hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hem de hastanede yatış sürelerinin azaltılması bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması.