Antikor Testi Hakkında

Antikor nedir?
Vücuda giren bakteri, virüs gibi yabancı moleküller ve antijenlere karşı bağışıklık sistemi tarafından zararlı olanlarının etkilerinden korumak üzere üretilen proteinlerdir.

Covid-19 Antikor testi nedir?

Koronavirüs ailesinden olan covid-19’un daha önce geçirilip geçirilmediğini, geçirildi ise vücutta hastalığa karşı IgG antikorunun (bağışıklık) gelişmeye başlayıp başlamadığını gösteren teste antikor testi denir. Antikor testi ile bağışıklık düzeyini belirlemenin yanı sıra covid-19’un aktif pozitif antikor (IgM) varlığı da tespit edilmektedir.

Antikor testi sonucu ne anlama gelir?

Negatif ve Pozitif değerleri bulunan testin vücudun antikor üretme süresine göre çıkan sonuçlar değişiklik gösterebilir.
Negatif test sonucu, kişinin bu hastalığı geçirmediğini, antikor oluşumunun olmadığını göstermektedir. Hastalığın başlangıcında ve erken evrede de henüz vücutta antikorlar oluşmaya başlamadığından test sonucunun negatif çıkma olasılığı vardır. Hastanın durumu değerlendirilerek birkaç hafta sonra antikor testi tekrar edilebilir.
Pozitif test sonucu, hastalığı geçirmiş ya da geçirmekte olan kişilerde antikor artışının olduğunu göstermektedir.

IgG ve IgM pozitif ya da negatif olma durumunda
IgM pozitif ancak IgG negatif ise, enfeksiyonun başladığını ancak henüz ilerlemediğini,
IgM negatif ve IgG pozitif ise, enfeksiyonun daha önceden geçirilmiş olduğunu,
IgM ve IgG pozitif ise, hastalığın var olduğunu ve bağışıklık gelişmeye başladığını göstermektedir.

Antikor testi kimlere yapılır?

- Vücudunda bakteri ya da virüs bulunduğu düşünülen kişilere,
- Hastalık belirtileri gösteren kişilere,
- Sessiz enfeksiyonları tanımlamada,
- Hastalığın ilerlemesini kontrol altına almada,
- Virüsün bulaşma şeklini anlatabilmede,
- Plazma tedavisinde donör bulunmasında,
- Kaç kişinin virüs ile karşılaştığını saptamada,
- Hastalığını bilmeden yayan kişileri tespit etmede,
- Enfekte olan kişilerin bağışıklık düzeyini belirleyerek, güvenli işe dönüş zamanının saptanmasında antikor testlerinin yapılması büyük önem taşır.