TIBBİ ETİK İLKELERİNE BAĞLILIK

Verdiğimiz hizmetin her aşamasında ve her sürecinde büyük bir özenle, sistematik olarak ve hiçbir koşulda ödün vermeden tıbbi etik ilkelerine bağlı kalarak hizmet sunarız.

GÜVENİLİR OLMADA KARARLILIK

İlişkide bulunduğumuz tüm taraflara karşı, hastalarımız, hasta yakınları, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, kamu kurumları ve iş birliklerimize karşı, olabildiğince şeffaf olmak, tutarlı olmak, dürüstlük ilkelerinden ödün vermeden güvenilir bir kurum olmak için çaba harcarız.

HASTA ODAKLILIK

Hasta güvenliğini sağlayabilecek her türlü önlemi alarak, her hastanın farklı olduğunu unutmadan hasta sadakatini ve memnuniyetini en üst seviyede sağlarız. Hasta haklarını, koruruz ve büyük bir özenle hizmetimizin her sürecinde uygularız.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI YARATMADA KARARLILIK

Çalışanlarımızın, gurur duyabilecekleri, huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamını yaratarak çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılığını en üst seviyede tutarız. Çalışanların gelişimine ve eğitimine yatırım yaparız.

TOPLUMSAL SORUMLULUK

Toplumsal fayda yaratacak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltecek işbirlikleri geliştiririz.

SÜREKLİ GELİŞİM

En gelişmiş, güncel, güvenilir ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastalarımıza sunarız. Bilimsel ve sektörel gelişmeleri takip ederek, güncel tıp teknolojisini kullanmaya özen gösteririz.