ÖZEL ÇAYIROVA DERMAN TIP MERKEZİ

Misyonumuz; bilimsel ve vicdani değerlere bağlı, hasta haklarına ve etik kurallara saygılı, koşulsuz hasta memnuniyeti odaklı, kaliteli, ekonomik hizmet anlayışımız ve uzman kadromuzla güvenilir bir tanı ve tedavi hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz; profesyonel tıbbi uygulamalarımız, teknolojimiz, hasta memnuniyeti yaratmadaki çabamız ve uzman kadromuz ile yenilikçi, sürekli kendini geliştiren ve sağlık alanında konumlandığı bölgede bir referans merkezi olmaktır.

Hedeflerimiz;
• Bedensel, ruhsal ve sosyal vb. şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak.
• Hastalarımız, hasta yakınlarımız, çalışanlarımız, kamu kurumları, iş birliğinde olduğumuz kişi ve kurumlara karşı 2016 yılından bu yana şeffaflık, dürüstlük, tutarlılık, ekonomiklik ilkeleriyle oluşturduğumuz güvenin devamlılığını sağlamak.
• Hasta güvenliği konusunda Hizmet Kalite Standartlarının Tıp merkezimizde uygulanmasını sağlamak.
• Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak.
• Hasta haklarının korunmasını sağlamak.
• Hasta memnuniyet oranını % 90’ın üzerinde tutmak.
• Çalışanlarımızın görüş, önerileri doğrultusunda ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve karşılanmasını sağlamak.
• Çalışan memnuniyet oranını % 80 in üzerinde tutmak.
• Kurumsal Mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.
• Tıp merkezi alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.
• Çalışanlarımızın hizmet içi eğitimlerini, sertifikalandırmalarını, yeteneklere göre uygun bölümde çalıştırılmalarını sağlamak.
• İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak, yeni yatırımlar yapmak.
• İç ve dış kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Amaçlarımız;
• Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen Tıp merkezi olabilmek.
• Hastalarımızın güvenliğini ve memnuniyetini yükseltmek.
• Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek.
• Sorumlulukları yerine getirirken yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda uygun hizmet vermek.
• Tıp merkezi alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek ve sürekliliğini sağlamak.
• Çalışanlarımızın niteliklerini yükselterek hizmet kalitesini arttırmak.
• Milli düzeydeki istihdam politikasına, ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunarak en son tıbbi ve teknolojik bilgilere dayalı eğitim, araştırma, tetkik ve tanı metotlarını kullanmak.